RADIOTABERNACLE 

HAITIAN TABERNACLE OF BROOKLYN

H.T CHURCH

HOLY BIBLE

Legliz Tabènak ayisyen an te sèvi kominote a nan Brooklyn depi 1994. Pastè Marc Louicius Jean se fondatè nou an ak Pastè ansyen nou an. Pandan ane yo, legliz nou an se poto mitan tout sant kretyen ayisyen nan vil la. Nou gen pwoklamatè ini pwotestan ak manm legliz yo òganize evènman evanjelik yo, tankou Konvansyon Kowalisyon an anyèl chak ane pou ankouraje levanjil la vini nan Jezi Kris la.

Nou kwè ak aksepte verite a absoli nan Bib la Sentespri. Nou te aksepte Jezikri kòm sèl Sovè a, Redanmtè limanite. Li se pawòl Bondye a ki te vin tounen yon vyann pou viv ak pou mouri pami sove nou tout.

 Resevwa d 'être nou se glorifye Bondye. Nou gen entansyon fè tout lavi nou nan tout bagay pou nou vini Jerizalèm nan nouvo.

Nou envite ou vizite ak adore avèk nou. Nan lespri a nan di Bondye mèsi, nou akeyi tout moun vini jan ou ye a. Vini tout moun ki lou. Nou pral lapriyè avèk ou menm ak pou ou. Nou pral lapriyè sou non ou pou geri, pou libète anba peche ak depandans. Tcheke lòd sèvis nou yo anwo plan kòm orè ou yo sanble anfòm.